Громадський моніторинг відкритості місцевих бюджетів в Тернопільській області

← Назад

Для збільшення відкритості органів місцевої влади та місцевого самоврядування Тернопільської області в сфері місцевих бюджетів було проведено кампанію по забезпеченню громадського контролю в цій сфері за діями влади. А саме за для покращення доступу до інформації про місцеві бюджети експертами ТМО «Нівроку» було розроблено та застосовано на практиці методику громадського моніторингу відкритості місцевих бюджетів. Під час проведення моніторингу основні зусилля були спрямовані власне не на вивчення самих бюджетних процесів, а на дослідження ситуації, що до інформування місцевою владою громадян про їхній перебіг в різних аспектах, як то можливість доступ до бюджетної інформації через застосування громадянами можливостей та виконання місцевою владою норм Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про публічні фінанси». Проаналізовано можливість отримання  відповідей від місцевої влади на інформаційні запити про бюджет їх змістовність та своєчасність, вивчено рівень залучення громад до обговорення бюджетів через проведення різних публічних заходів таких як бюджетні та громадські слухання, інші форми публічного звітування. Досліджено наявність та зміст інформації, що публікується місцевою владою про бюджети в ЗМІ, на офіційних Інтернет-сайтах, соціальних мережах, тощо.

Проведене дослідження дало підстави зробити висновок, що прозорість місцевих бюджетів знаходиться на дуже низькому рівні. Це характерно для активного та пасивного доступу до інформації про місцеві бюджети як  на районному, міському та селищному рівнях, так і на рівні новостворених об’єднаних територіальних громад. Це робить важливу інформацію, що стосується формування і використання місцевих бюджетів, малодоступною для громадськості. Підставою для такого висновку є те, що у місцевих газетах і на інтернет сайтах розміщується обмаль інформації, яка переважно є однобокою і не характеризується значною суспільною важливістю. Надсилання ж запитів на отримання публічної інформації до органів влади, яке могло би частково вирішити проблему низької публічності бюджетного процесу, зазвичай не призводить до бажаного результату, оскільки в переважній більшості випадків автори звернень не одержують відповіді взагалі, а серед відповідей більшу частину становлять відписки. Виявлена значна розбіжність між потребами населення в отриманні інформації та рівнем задоволення кількістю та якістю інформації  про місцеві бюджети, розміщеної в місцевих ЗМІ та на офіційних Інтернет-сторінках органів місцевої влади та місцевого самоврядування. Державним службовцям, на жаль, притаманна низька законодавча культура. Вони  з одного боку, не знають Законодавства України, а з іншого побоюються, що обізнаність громади може зашкодити їх діяльності.

За результатами проведеного дослідження напрацьовано ряд рекомендацій реалізація яких значно покращить ситуацію із доступом громадян до бюджетної інформації Рекомендації адресовано ВРУ, КМУ, місцевим органам влади та самоврядування, організаціям громадянського суспільства, та опубліковано у вигляді збірки аналітичних матеріалів, яку презентовано широкому загалу.

Проект також містив елементи адвокасі по реалізації та захисту прав громадян, щодо доступу до інформації про діяльність місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування в сфері місцевих бюджетів, а саме було оскаржено в правоохоронних органах та судовому порядку дій та  бездіяльність посадових осіб органів влади, які належним чином не забезпечують інформування громадян про формування та реалізацію місцевих бюджетів, порушуючи цим Закони України “Про доступ до публічної інформації”, “Про публічні фінанси” ,“Про місцеве самоврядування”, Бюджетний кодекс України. Моніторингом було охоплено усі місцеві бюджети Тернопільської області окрім сільських (обласний, 17 районних, 18 міських, 17 селищних).

Фактично було створено, випробувано та описано реалістичну та повторювану модель громадського моніторингу відкритості місцевих органів влади, якою можуть скористатись громадські організації в інших регіонах України та за її межами. Методику у вигляді збірки аналітичних матеріалів поширено в середовищі громадських організацій в першу чергу серед тих що увійшли до платформи ГО «Ціна держави». За для підвищення поінформованість громадськості та ЗМІ про бюджетну тематику реалізація проекту супроводжувалась широкою інформаційною кампанією під назвою у ЗМІ, Інтернет, соціальних мережах та ін.

Таким чином, до проблемного питання відкритості місцевих бюджетів було застосовано комплексний підхід, який включає різнобічний моніторинг ситуації за розробленою методикою, ознайомлення громади та влади з результатами моніторингу, інституційне закріплення взаємодії громадськості і влади в питаннях доступу до інформації, захист інтересів громади у випадках неналежного інформування шляхом створення громадського тиску на посадових осіб органів влади і місцевого самоврядування та оскарження їхніх дій в правовому та судовому порядках, вироблення висновків та рекомендацій для покращення ситуації в сфері доступу громадян до інформації про діяльність влади, розповсюдження розробленої методики та досвіду проекту як повторюваної моделі моніторингу в середовищі громадських організацій України. Результати проекту можуть бути також застосовані при реалізації моніторингу відкритості влади не тільки в сфері місцевих бюджетів, але й в інших галузях її діяльності.